CUP OF TEA- Every 4th Tuesday-

DATE
2018.03.27.TUE
OPEN
21:00.
CHARGE
1,000yen(1D)
GUEST DJ
Shigru Sound
Tanjo
DJ
Shun- Shun / Takeshi Shinma